Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Nádori pecsétnyomó

Pálffy nádor pecsétnyomója

Gróf Pálffy nádor elveszett pecsétnyomója

 

Pálffy Miklós (erdődi) gróf, szül.[?] 1657 máj. 1., megh. Pozsonyban 1732 febr. 20.

1673. a bécsi egyetemen tanult. 1675. cs. kir. udvarnok lett. 1687. egy saját költségén felszerelt magyar gyalogezred tulajdonosa. Gyorsan emelkedett a katonai pályán. 1690. tábornok. 1692. altábornagy. 1693. Kassa várának hadi parancsnoka. Ugyanez évben főkamarásmester lett. 1694-ben Pozsony vármegye örökös főispánja és a pozsonyi vár örökös kapitánya. 1701. koronaőr és a cs. kir. gyalog testőrség főkapitánya. 1707. tábornagy. 1711. Eleonora császárné és királyné főlovászmestere. 1712. III. Károly király aranygyapjas vitézzé emelte. 1713. országbiró, 1714. nádor lett. Mint ilyen nagy buzgalmat fejtett ki az 1722-iki országgyülésen a pragmatica sanctio törvénybe iktatásának céljából. 1723. a. m. kir. helytartó tanács és a hétszemélyes kir. tábla elnöke lett.
 
Gróf Pálffy Miklós elveszett nádori pecsétnyomója Budakalászon került elő, a „Berdó”-nak nevezett domb alatt, a Batsányi utcában, egy kert ásásakor, s a Nemzeti Múzeumban őrzik.
Nem lehet pontosan tudni, hogyan veszhetett el, de azt tudjuk, hogy a kalászi szerbek nem szimpatizáltak a kurucokkal, s még a mai nap is két utca neve sejteti, hogy valamiféle „nemesebb” épület állhatott valamikor a Berdo dombján; „alsóvár utca” „felsővár utca” a két oda vezető utcának a neve.
 
Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum