Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Leletmentés Kalászon

Avar temető Kalászon

 Leletmentés Budakalászon - avar temető feltárása


1987-90. között Budakalász határában, a Dunától kb. 200 méterre, az egykori római őrtorony közelében nagyszabású leletmentés folyt. A feszített ütemű ásatási munkálatokat a Pomázi Munkatherápiás Intézet által a területen végzett kavicsbányászás tette szükségessé.
A temetőben 1959-60-ban egy leletmentés során Erdélyi István 35 sírt tárt fel. A leletanyagból kora-avar kor, 6-7. századi képe kezdett kirajzolódni (Mellékletek: vaskardok, nyílhegyek, öntött bizánci csatok, keresztjeles bizánci ezüst gyűrű, stb.) 1973-ban újabb leletmentésre került sor a temető keleti részén, ahol Tettamanti Sarolta kora-avarkori edénymellékletekkel négy sírt tárt fel.
Ilyen előzmények után érte el a sóderbányászás a temető, a korábbi feltárásoktól körülbelül 200 m-re elhelyezkedő északnyugati szélét. Itt 1987-ben Tettamanti Sarolta 79 sírt mentett meg, melyek között számos lovas és különálló lósír is volt. Valószínűvé vált tehát, hogy az egymástól 200 méterre lévő sírcsoportok egy nagykiterjedésű temető részei.


1987 őszén nagy meglepetést hozott a temető délnyugati szélén feltárt öt közép-, illetve késő-avar temetkezés. A klasszikus griffes veretek, az áliatküzdelmi jelenetes, öntött bronz nagyszíjvég és a lószerszámok a temető 8. századi használata mellett tanúskodnak.

1988-90. között a Pomázi Munkatherápiás Intézet anyagi támogatásával 23 700 m2-es területen 1432 sírt tártunk fel. Az egymástól egy-másfél m-re lévő, sűrű sorokba elrendezett temetkezések nyugat-keleti tájolásúak, átlagosan 2-2,5 m mélységűek. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a temetőben kivétel nélkül minden sírt kiraboltak, a koraiakat és a későieket egyaránt.Mindebből világossá vált, hogy az itt élt közösség egyes rétegei különlegesen gazdagok lehettek. Az eltemetettek egykori életmódjára a rablók által a sírokban felejtett tárgyak: Arany,
ezüst fülbevalók, gyűrűk, karkötők, díszes övdíszek, szíjvégek, bronz, üveg és díszített agyagedények vetnek fényt. Gyakran találtunk vonókéseket és egyéb eszközöket, és lemaradhatatlanok voltak a sírokból a túlvilági útra indító mellékletek is.

Jegyzek_2_b Avar övszíjvég
Állatfejes ruhatű Bronz szíjvég


Erről tanúskodnak a sírokban talált állatcsontok (szarvasmarha, juh, kecske, szárnyas stb.), és a bőr-, fa-, tök- és kerámiaedények. Az agyagedények között többségben vannak a fazekaskorong használata nélkül, szabad kézzel formált edények, de szép számmal kerültek elő a jó minőségű, úgynevezett gyorskorongon készített edények is, mint például a közép-ázsiai hatást tükröző szürke kerámia vagy a kelet-pannóniai fekete kerámia.Italáldozat tárolására szolgált az az ezüst és vörösréz lemezkékkel díszített, öntött bronzedény is, amely azegyik sír sarkában, a koporsón kívülre helyezve bukkant elő, elkerülve a rablók figyelmét. A vadász és cirkuszi jelenetekkel díszített korsó a késő antik, kora bizánci művészet mindeddig párhuzam nélküli, egyedi darabja. Temetőnkben meghatározó a keleti (ázsiai) eredetű lovasnomád avarság hagyatéka.

Avar gyűrű Avar agyagedények
Avar bronz gyűrű a 759. sírból   Avar agyagedények 

 

Emellett néhány sztyeppei hagyományokat őrző tárgy (övdíszek, kerámia) az eurázsiai sztyeppékről az avarokhoz csatlakozó néptöredékekből származhat. A Bizánccal folytatott háborúskodások eredményeként számos rabolt, és adó vagy ajándék fejében az avarokhoz 
jutott gyűrű, fülbevaló, pénz, övgarnitúra és egyéb díszítmény került eltemetettekkel a sírokba. A 759. síban Herakleos Konstantinus császár (610-641) aranysolidusára leltünk. Azok közül való ez a darab, melyeket csökkentett súllyal direkt a barbárok számára veretett a ravasz császári udvar, túljárva az aranyra éhes barbárok eszén.

 

Arany solidus

A temetőnkben talált más viseleti és használati eszközök részben a helyi germán népcsoportokat, részben pedig a Kárpát-medence új politikai viszonyai közt végbemenő gazdasági és kulturális átalakulásokat tükrözik.Minderről érdemben még nem nyilatkozhatunk, hiszen ezidáig a temetőnek 40-50%-át tártuk fel. Becslésünk szerint a
budakalászi kavicsbánya földje még több száz (ezer?) avarkori sírt rejthet. A temető jelentőségét növeli az a tény, hogy tőle északra, 1,5 km távolságra volt található egy főrangú, kora-avarkori család temetkezőhelye. Övéké volt az úgynevezett szentendrei fejedelmi lelet, és ők lehettek az urai a temetőt használó közösségnek.

Avar bronz övdísz

Az ásatások során előkerült leletanyag egy részével kívánunk keresztmetszetet nyújtani a 6-8. században Budakalász vidékén élt avarkori lakosság életmódjáról, viseleti és temetkezési szokásairól.


Pásztor Adrien - Vida Tivadar

 

 

bwd  Set 1/4  fwd
avar1.jpg
avar2.jpg
avar3.jpg

..................................................

 

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum