Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Helytörténetről írva új értékek Palackposta a XIX.-dik századból

Palackposta a XIX.-dik századból

 

Történelem pénzekkel elmesélve.

 

palackposta_kis 2012. július 26.-án délelőtt a Kálvária-dombon folyamatban levő templomfeltárás részeként elmozdították eddigi helyükről a kereszteket, talpköveikkel együtt és gondosan lefektették azokat a plató aljában. Meglepődve láttuk, hogy a több mázsányi kőtömbök minden alapozás nélkül csak a puszta föld felszínére lettek annno lehelyezve. Egy kis kitérőként: most vastag olajfestékkel a fehér színt adó olajréteg fölé az 1866-os évszám látható kifestve, de megvizsgálva közelebbről a kő felszínét, látható, hogy az újkori kihúzás nem követi a szinte teljesen betömődött véset nyomvonalát, attól eltér. Az 1995-ben megjelent könyvemben (Megszólalnak a kövek) állítási dátumként magam is 1856-ot írtam, biztos valamilyen olvasat alapján. Amíg a keresztek talpkövének letakarításával elő nem bukkan olvashatóan a tényleges évszám, addig én az 1856-ot használom mint állítás évét.

 

kalvaria008    kalvaria011   kalvaria012

 

Az egyik munkás - miután törött üvegbutélia felső részére lett figyelmes - felemelve az üveget megkaparta alatta a kissé porhanyós talajt. És kifordult a földből majd' maréknyi patinás pénz.

 

 

pénzlelet  


Ps. Az első éremsorozat előkerülése után erős fémkeresővel lett átpásztázva a középső kereszt alatti földréteg, egy „véletlenül” haza vitt érmét pedig sikerült visszaszerezni, így a jelenlegi érem-sorozat 12 darabosra bővült.

Az ásatásvezető átengedte az újkori leleteggyüttest a (majdan létrejövő) helytörténeti gyűjtemény részére, én pedig megkaptam tisztításra, összevetésre: azután a Szentendrei Múzeum fogja őrizni.

 

Amit a leletekből kihámozni tudtam:


Butélia formájú likőrös üveg, törött, nyak- és vállrésszel. Nyitott, törött felével volt a földbe nyomva, belsejében lapultak a pénzérmék.

 

Butélia pénzekkel   Butélia és éremsor

 

A kiegészült éremsor:

Butelia XIX. szd. pénzekkel    Butelia 1800-as évekbeli pénzekkel

 

XIX.-dik századi pénzérmék    XIX.-dik századi pénzérmékPénzérmék:


Tizenkét pénzérme, veret-dátum szerint összerakva:


1800 - I. Ferenc magyar király és osztrák császár bronz 3 kreuzer (krajcáros)

1812 - I. Ferenc magyar király és osztrák császár bronz 3 kreuzer (bécsi pénz)

1816 - I. Ferenc magyar király és osztrák császár bronz 1 kreuzer

1848 - V. Ferdinánd osztrák császár bronz 2 kreuzer - 1848-as forradalom kitörése

1848 - Kossuth Lajos ezüst 20 krajczárosa, az úgynevezett „Máriás”

1849 - Kussuth Lajos réz 3 krajczárosa

1849 - I. Ferenc József ezüst 6 kreuzer (krajcár) - 2 darab

1851 - I. Ferenc József magyar király és osztrák császár réz 1/2 kreuzer (krajcár)

1851 - I. Ferenc József magyar király és osztrák császár réz 1 kreuzer (krajcár) - 2 darab

1851 - I. Ferenc József magyar király és osztrák császár réz 2 kreuzer (krajcár)

 

 

 

XIX.-dik századi magyar pénzérmék

 

Mivel maradok a keresztállítás 1856-os évszámánál, így a fém pénzek dátumsora egyértelműen nem véletlen, hanem tudatos összeválogatásra enged következtetni! Hiszen a Kossuth-pénzeket megtiltották használni, azokat le kellett adni, így bizonyítottan nem forgalmi pénzegyüttes alkalomszerű kupacáról kell gondolkodnunk a leletegyüttest tekintve.

Az évszázad jeles fordulói pénzben elbeszélve:

1800 - ezredforduló. (Ugyanebből a veretfajtából van 1806-os, 1829-es veret is.)

1812 - Napóleon első legyőzése, a „népek csatája” mint nevezetes esemény. (Ugyan 1813-ban volt, de ez az év közel van hozzá, 1813,14-ben nem, csak 1816-ban volt újabb pénzkibocsátás.)

1816 - Napóleon második nagy veresége (1815), a Waterloo-i csata.

1848 - Ferdinánd lemond a trónról.

1848-1849 - Kossuth 3 krajcáros, ezüst 20 krajcáros. Az 1848-as forradalom és szabadságharc.

1849 - I. Ferenc József 6 krajcárosa. A szabadságharc leverése, új császár és király megjelenése.

1851 - a kálvária keresztjeinek ide helyezése előtti legutolsó vert pénz éve. (Ha 1866 lett volna az állítás éve, lehetett volna 1859-es, 1860-as évjáratú krajcárt az együttesbe tenni.) Lásd még: a keresztek éve.

Íme a XIX. század nevezetesebb eseményeinek sora 1856-ig, pénzekkel elmesélve!

Kisegítő adatok:

I. Lotharingiai Ferenc. 1792. június 6. Buda. Magyar király.

1800. Ezredforduló.

1813. október 16-19. Lipcsei csata (Népek csatája)

1815. június 16-18. Waterloo-i csata.

1848-49. Kossuth. Magyar forradalom és szabadságharc. Kossuth pénzverése.

1848. december 2. I. Ferenc József osztrák császár trónralépése.

1851. A kereszt-állításhoz legközelebbi vert pénzérmék.

***********************
Számomra még egy aprócska esemény is kibontakozott a leletek összerakása során. A likőrös butélia durva törések nyomait őrzi, de azt is, hogy egyik oldalán gótbetűs papírra támaszkodott. A törések először azt a feltételezést sugallták, hogy a kereszt talpkövének majd két mázsás súlya roppantotta össze ráhelyezéskor. De alig volt fellelhető nagyobb töredék-darab a földben. Viszont akadt két-három kis szilánk, amelyek közül az egyik a butélia csiszolt fenéktalpának egy kis része. Nahát!
Íme az én verzióm:
A falubeliek jól megbeszélték, előkészítették a keresztek elhelyezésének mikéntjét, az ünnepséget. Valaki vállalta, hogy összeszedi az éremsort. (Nehezen hiszem, hogy egy személy tulajdona lett volna mindegyik). Valaki pedig vállalta a védelmet biztosító üvegedény hozatalát. Csak ott, a helyszínen derült ki, hogy két pénzérme nagyobb annál, mint hogy beférjen az üveg száján! Tanakodás, fejvakarás - és akadt akinek felderült arccal mentő ötlete támadt: odacsapta a kőtömbhöz a flaska alját, az nagy csörömpöléssel jól eltörött, szilánkjai sokfelé repdestek. Így került néhány - a talprészhez is tartozó a leegyengetett friss földre. Újságpapírral a földre tették a pénzérméket, föléje a butélia megmaradt felső felét - és ráemelték a súlyos kőtömböt. Részükről megtették az üzenet elindítását, hogy majd egyszer, ha valamiért felemelik a követ, célba érjen az...

 

kalvaria Ps. Jelenleg a Kálvária-keresztek vastag védő-olajfesték köntösben vannak. 1995-ben megjelent könyvemben 1856-os évszámot írtam bevésett számként. Kétlem, hogy tévedtem volna. A később készült képeken láthatóan fekete olajfestékkel az 1866-os szám lett kihúzva, de egy 2011-ben általam készített fotón - megdöbbenésemre is! - az 1886-os szám látszik. A bevésetet közelebbről megvizsgálva, minden jel az 1856-os évszámot erősíti, viszont ezt hitelt érdemlően csak a talapzat teljes megtisztításával lehet majd megerősíteni, vagy cáfolni. Reménylem, hogy a visszaállítás előtti rekonstrukciónál ügyelnek majd a szakavatott lepucolásra és hiteles feliratozásra is.

 

   kereszt 2011

 

 

Kátai Ferenc
2012. 07. 29.
és 2012. 08. 22.

 

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum