Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Ásatást szorgalmazó

Beadvány a Kálvária-feltárásra

Önálló beadvány a Kálvária-dombi templom feltárására.


Budakalász Város Önkormányzata
Polgármesterének,
Képviselőtestület Okt. Kult. Bizottsága
Vezetőjének

Kátai Ferenc
budakalászi lakos, helytörténész
Budakalász, xxxxxxxxxxxxxx.

Tisztelt Rogán László Polgármester Úr!
Tisztelt Major Ede képviselő Úr!

Az alapok:

1977 tavaszán – mint az ismeretes – a kalászi Kálvária-dombon temetett emberi maradványok kerültek elő. A mellékletként napvilágra jött éremleletből már másnap világos volt, hogy II. András (Endre) magyar király uralkodása idejében, (1205 – 1235 között) lett eltemetve. A két hónapos levéltári kutakodásom végén sikerült meggyőznöm dr. Tettasmanti Sarolta régésznőt, hogy itt, a Kálvária-dombon kellett állnia a kora Árpád-korban épült Káliz falu templomának. Az augusztusi egy hetes tájékozódó ásatás során előkerült 50–70 cm. magas falmaradványok egy 4X4 méteres négyszöget formáznak, külső falsíkjában kváderköves falazással. A déli fal mentén másodlagosan a fal tövébe helyezett maradványokból egyértelműen kiderült az, hogy ossarium-leletek: koporsószögek, gyűrű, érem, koponya-fültövi zöld folt, - ami egykori fülbevalóra utal – bizonyítják ezt. Sajnálatos módon a régésznő akkor több időt nem fordíthatott a feltárásra, a későbbi években pedig kifejezetten nem kívánt itt többé ásni.
Az időközben megjelent „Magyarország régészeti Topográfiája” 7. kötetében e lelőhelyről szólva így nem kifejezetten a korai templomról írt, csak mint „egyházi rendeltetésű épület”-et említi, nyitva hagyva a végső megállapítás kimondását.


Egyszer be kellene fejezni a hitelesítő ásást, régésznek megadva a lehetőséget, hogy kimondhassa: a templom valóban itt állott, avagy nem. Ennek megtörténtéig úgy a hivatalos régészet, mint végeredményben mi magunk számára is csak „vélt” tudás marad ez. Fontos lenne egy feltáró ásás a templomtól délre elterülő kis mezőn is: ez a rész rejti ugyanis aránylag könnyen feltráhatóan az egykori templomépület körül volt török előtti temetőrészt, az oda elhantoltak maradványait. Ennek feltárásával – országosan is kiemelkedő szinten – lehetne egy érintetlen és keveredés-mentes kabar-káliz népességi temetőeggyüttest feltárni!
Mivel ma már nincs akadálya annak, hogy a szentendrei múzeum régésze, Repiszky Tamás – aki többször ásatott már vidékünkön – anyagi támogatás fejében részletes feltáró ásatást végezzen, így kifejezetten elérkezettnek látom az időt, hogy a budakalászi képviselőtestület áldozzon – a 2011-es kiemelt évre tekintettel – arra, hogy a régészetileg és művészettörténetileg is fontos egykori kora Árpád-kori templomának maradványait feltáratja, hitelesen rögzítve azt, mekkora, milyen építésű is volt?
A feltárás során sort lehet keríteni a volt templom déli oldalánál elterülő plató megkutatásával az egykori betelepülő káliz népesség kultúrájáról, hitvilágáról, szokásairól valló leletek feltárására, ami gazdagítaná nem csak helytörténeti értékeinket, de az országos leletanyagban is hiányzó foltot fedne le.
Ez a lehetséges feltárás két-három hetet ölelne fel, utánna helyi vállalkozók segítségével konzerválni lehetne az előkerült maradványokat, s kis park kialakításával látványossága lehetne Budakalásznak – s kiemelkedő pontja a 2011-es „Budakalász éve” ünnepségsorozatnak. Hiszen gondoljanak bele: a legalább 1211-ben már álló templom falai 800 évesek idén!

Mibe kerülhet ez a városnak?

Bár nem ismerve a jelenlegi napi ásatási árakat, megkockáztatom: a két-három hetes ásatási időszak, ha sikerül helyi diákok (cserkészek, gimnazisták) kedvezményes munkáját is megszerezni, nem kerülhet többe 1 500 000Ft-nál.
Azután már csak a helyi vállalkozók felajánlásait kell megnyerni a feltárt maradványok konzerválására és a hiteles tájékoztató tábla felállítására, a kis park kialakítására.

Miben tudok én segíteni?

Ismeretségem, s kapcsolatom révén felajánlom a feltárás megszavazása esetén közreműködésem a régész felkérésében, az ásatás sikerének előmozdításában.
Képanyaggal dokumentálom a feltárást, képviselem a település érdekeit a régészeti tárgyalások során.
Segítek megnyerni támogatókat a feltárás és a későbbi bemutató park kialakítására.

Mit nyer Budakalász?

Egy legalább 800 éves templom maradványait, az ezzel járó országos hírverést, régészeti elismerést, a figyelem e téren is elnyerhető felénk-fordítását, s egy ércnél is maradandóbb emléket: öszekötve múltat s jelent egy íven.
Mindezt az előttünk álló „Budakalász Éve” időszakban, aránylag kis ráfordítással.

Kérem, jelen levelem tekintsék a most tárgyalás alá kerülő 2011-es évi költségvetéshez benyújtott önálló indítványnak. Amennyiben tárgyalni kívánnak felvetésemről, nagyon szívesen kifejtem a feltárás melletti érveimet bővebben is élőszóban a Kulturális Bizottság előtt.

Köszönettel:
2011. január 24.

Kátai Ferenc
budakalászi polgár

 

(Szükségesnek láttam közzétenni a 2011-dik évi Kálvárián folyó feltárást szorgalmmazó beadványomat eredeti formájában, mivel egyes részei - hibás interpretálásban - megjelentek különböző orgánumokban. K. F.)

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum