Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Ásatás a Kálvária-dombon Hitelesítő ásatás 2011 A templom feltárása II

A Kálvária-dombi templom III

 

 

Ásatás a Kálvária-dombon - 2011/2Abban a könnyű helyzeben vagyok, nem kell megvárnom a teljes anyag feldolgozását, hogy írhassak a Kálvária-dombi feltárásról. Nem lévén régész, csak mint lelkes amatőr - de csekély szakmai tudással megalapozottan - írok az eredményekről.

Tovább mélyültek a kutatóárkok a Kálváriánál, tovább „jöttek” elő a falak, kicsit több is a kelleténél...

Domonkosfa XIII-dik századi templomalaprajzával illusztrálva megtekinthető, milyenek voltak *általában* a korai falusi templomok. Ilyen, ehez hasonló méretarányú és szerkezetű épület alaprajzi maradványai kell, hogy előkerüljenek a földből. (Természetesen: hasonló! nem pont ilyen!)

domonkosfa_kis

 

 

Eredményes volt ez a hét is: tovább bontották az északi falat, egészen a belső járószintig. Egy darabon tisztán láthatóan napvilágra került az egykori padló, a jellegzetes négyszögletes padlótéglákkal. Sajnos, a templom egykori bontásakor ezek jó részét is szisztematikusan felszedték, de lenyomatuk szerencsére jól láthatóak.

 

Budakalász - Árpád-kori templom ásatás     Budakalász - Árpád-kori templom ásatás   Budakalász - Árpád-kori templom ásatás

 

 

b115422

 

Az északi templomfal hetedik méterénél előkerült egy, a templom falu felőli oldalához annak megépülte utáni időszakban hozzáépített oldalépület nyoma. Ez díszes, terrazzoval burkolt padozatot kapott egykor. Rendeltetéséről ennek az oldalépületnek ma még elhamarkodott volna bármit is mondani, vagy oldalkápolna, vagy sekrestye lehetett. Egykor -, jól láthatóan - ebbe az oldalépületbe lapátoltak be törmelékes földet, majd e földréteg fölött jelentkezik, később a bontási törmelék. Mintha anno, az 1720-as években a helyi szerb lakosok, amikor kitakarítják a jó 150éves törmeléktől a régi templomot, ezt az oldalépületet nem vennék használatba, s a templom hajójában lévő törmelék egy részét ide lapátolták volna be.

 

Budakalász - Árpád-kori templom ásatás     Budakalász - Árpád-kori templom ásatás


 

   b115440    Budakalász - Árpád-kori templom ásatás

 

 

b115441

 

De - éppen ott jártamkor - meglepetés is adódott a feltáráson!
Először egy szépen faragott oszlop-lábazatnak tűnő félkörív formájú töredék kő került elő, majd elérve a padlószintet az ásó legények a padlóra omlott széttöredezett faltöredéket vetek észre. Óvatosan felemelve egy épebb darabját:

 

Budakalász - Árpád-kori templom ásatás

 

oszloplábazat     b115466

 

 

Fereskó töredék

 

íme, ez a kis gyertyalángot ábrázoló darabka azt mutatja, hogy ez az oldalépület belülről freskóval, alakos ábrázolással díszített volt.


Régóta tudjuk, hogy a kutyák ősidők óta barátai, segítői az embernek. Egyszer-egyszer annak is akad nyoma, hogy az építkezéseken is „segítettek”. Így volt ez a régi Kalázon is: a tetőcserepek készítése körül kellett, hogy szorgoskodjanak, ahogy egy „segítőnek” az ottmaradt lábnyoma mutatja.... :)))


b115459

 

 

 

A behordott törmelékrétegből számos koporsó szeg, tetőcserép-töredék, padlótégla került már elő, néhány jelentéktelen aprósággal, és korhatározó cserép-edény töredékekkel.
S, mint az lenni szokott: elkezdődött a feltárt maradványok precíz felmérése, s grafikus által jól értelmezhető módon a lerajzolása is. Mit mondjak, nem írígylem az ő munkáját sem. Térgráf, térbeli segédvonalakkal....

b115453

 Jelenleg az alábbi falrészek kerültek elő a templom maradványaiból:

 

feltar20111112kis

 

 Budakalász, 2011. 11. 14.


Kátai Ferenc

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum