Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Megszólalnak a kövek - a település története Őskortól - törökig A kálizokról

Amit a Kálizokról írtak

A kálizok


A kabarokról nem sok bizonyosat tudunk. 830 táján a kazár fennhatóság alól kikerülő magyarokhoz csatlakoznak, a magyar krónikák nem ismerik a három lázadó törzset (nevük, a kabar török eredetű szó), a kutatók Anonymus kunjaival, más krónikák a khorezmiekkel azonosítják őket. A kalizok, s így az itt megtelepedők is a kabarok egyik törzséhez tartoztak, annyi kétségtelen, hogy törökös kultúrájú, harcos nép volt, akik a kereskedelemhez is jól értettek.
Joannes Kinnamos 1180–83 között készült, Manuel bizánci hadjárataival foglalkozó művében két ízben is ír a kalizokról .
A Tara-folyó melletti ütközet leírásában megjegyzi, hogy a magyar szövetséges sereg:

...chalisiakból is állott, akik velük (t. i. a magyarokkal) vannak, de más hitűek. Mert míg a hunok keresztények, amazok még most is a mózesi, de nem egészen az eredeti törvények szerint élnek .

Zimony várának elfoglalása után Manuel császár a Sirmionban (t. i. a Szerémségben) lakó hunok közül sokakat magával vitt...

... kiket náluk (t. i. magyaroknál) chalisiaknak szokás nevezni, ezek, mint már mondottam, más vallásúak, a perzsákkal egyhitűek...

Így az itt megtelepedő káliz nemzetség a magyarokhoz csatlakozó kabarok egyik törzséhez tartozott, mohamedán hitű volgamelléki bolgár népcsoport volt, a kazár birodalomba tartozó Khvárezm (khorezm, khalis; káliz) iráni lakosságú országból szakadtak ki.

Lássuk, mit írt Bíborbanszületett Konstantin „A birodalom kormányzása” című, 948-952 között keletkezett művében a kabarokról, s magyarokról. Műve figyelmet érdemel, s eléggé szavahihető is: leírt értesüléseit Tormástól, Árpád dédunokájától, és Bulcsu kabar-kaliz vezértől szerezte.

39. p. A kabarok népéről

Tudnivaló, hogy az úgynevezett kabarok a kazárok nemzetségéből valók. Úgy történt, hogy valami pártütés támadt közöttük a kormányzat ellen és belháború ütvén ki, felülkerekedett az előbbi kormányzatuk, s közülük egyeseket lemészároltak, mások pedig elmenekültek és elmenvén, letelepedtek a türkökkel együtt a besenyők földjén, összebarátkoztak egymással és holmi kabaroknak nevezték el őket. Ennek következtében a kazárok nyelvére is megtanították ezeket a türköket és mostanáig használják ezt a nyelvet, de tudják a türkök másik nyelvét is. Mivel pedig a háborúkban legerősebbeknek és legbátrabbaknak mutatkoztak a nyolc törzs (!) közül és a háborúban elől jártak, az első törzsek rangjára emelték őket. Egy fejedelem van náluk, azaz a kabarok három törzsében, aki máig is megvan...

40. p. A kabarok és türkök törzseiről

... Első a kabaroknak a kazároktól elszakadt, előbb említett törzse, második a Nyekieké, harmadik a Megyerié, negyedik a Kürtügyarmatué, ötödik a Tarjáné, hatodik Jeneh, hetedik Keri, nyolcadik Keszi.
... És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették és a földjük őrzésére hátrahagyott türköket gonoszul kiűzték onnét. A türkök pedig a besenyőktől elűzetve, elmentek és letelepedtek arra a földre, amelyen most laknak...
... (a magyaroknak) első fejük az Árpád nemzetségéből sorban következő fejedelem és van két másik is, a jila és a karcha, akik bírói tisztséget viselnek: de van fejedelme minden törzsnek.
Tudnivaló, hogy Teveli meghalt és az ő fia barátunk, Termacsu aki a minap jött fel Bulcsuval, Turkia harmadik fejedelmével és Karchájával.

Tudnivaló, hogy Bulcsu, a Karcha, Kalinak, a Karchának a fia és hogy a Kali tulajdonnév a Karcha méltóság, valamint a jila is, amely nagyobb a karchánál...

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum