Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap Megszólalnak a kövek - a település története A törökkor Élet a török után

Élet a török után

Tartalomjegyzék
Élet a török után
Úrbérrendezés
A mindennapok
Mezőgazdaság
Minden oldal

Kalász újkori élete

Már 1696-ban többször panaszkodik a megye, hogy a királyi kamara olyan birtokokat is elfoglal, melyeket az illető birtokosok már a török előtt is bírtak. A bécsi kormány szándéka az volt, hogy Magyarországot gyarmattá süllyessze, s a töröktől visszafoglalt területekről – lehetősége szerint – kiszorítsa a magyar birtokos nemességet, ezért megalakíttatja a „Neo aquisita Comissio” intézményét; ez előtt alaposan bizonyítania kellett minden igénylőnek a földbirtokhoz való tulajdonjogát.


A Vattay-család sem kerülheti el az igazoltatási eljárást, így gondosan összegyűjtik a birtokjogaikat igazoló iratokat. ők többé- kevésbé maradéktalanul meg tudták őrizni birtokjogaikat, a pilisi részeken nagy vonalakban a Mohács előtti birtokviszonyok alapján: a solymári uradalmat, a Czikó (Pomáz) és Kaluz (Kalászi) birtokokat, a pilisi cisztercita apátság hagyatékából Boront (Csobánka).

Hogyan élt ennek a történelmi múlttal rendelkező településnek új lakossága a Vattay-család birtokjogában?

Az adóösszeírások lassú lélekszám-emelkedésről tanúskodnak: míg 1728-ban 7 örökös, 26 bevándorolt jobbágy van, 1744-ben 61; 1760-ban 117 adózó családfőjét írják össze.
Megerősödött – főleg a csoportosan ide települő szerb lakosság jóvoltából – a faluközösség, a jobbágyszervezet; Pomáz bírái már 1715-ben kaszáló rétet adnak papjuknak.

Az 1730-as évek táján ez igen jól funkcionált Kalászon is; a tiszttartó szőlőföldeket kívánt osztani, kimérni a lakosoknak – s természetesen beültettetni velük –, de helyének megválasztását (mivel a legelőre hajtott csorda mindennapi útjába esne) ellenzik a lakosok, s kérik, hallgassák meg véleményüket a hely kiválasztása tekintetében. Ez időben jelent meg első körpecsétjük: jobboldalt csúcsával lefelé álló ekevas, tőle balra szintén hegyével lefelé álló csoroszlya, két szélükön és lent, a csúcsaik alatt egy-egy csillag; felettük nagy betűkkel félkörös szöveg: GALASCH.

Az osztó földközösséget lassan kiszorítja a soros parcellázás, az irtványföldek feltörési lehetőségének megszűnésével, a lélekszám emelkedésének megfelelően, egyre kisebbednek a jobbágytelkek: megindul a vagyoni differenciálódás. A földesúr, ha köt egyáltalán szerződést a lakosokkal, a legtöbb esetben nemigen tartja be annak előírásait; a majorgazdálkodás kibontakozásával egyre több robotot követel tőlük. (Természetesen az évente változtatott adókon kívül.)Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum