Get Adobe Flash player
Hungarian Croatian Czech English Finnish French German Greek Lithuanian Norwegian Polish Slovak Slovenian Swedish Turkish
Címlap A budakalászi kocsi

A budakalászi kocsi

A kocsilelet

 

Budakalászi kocsi - oldalról

Falunk határából, 1952-ben került elő ez a nagy jelentőségű rézkori lelet. Ez a tárgy tulajdonképpen egy edény, mégpedig egy merítőedény, csak éppen kocsi formájúra készült.

A kocsi kialakulását az ókori Kelet népeihez köthetjük, mégpedig a legújabb kutatási eredmények szerint Mezopotámia területére, s a Krisztus előtti 3500 körüli évekre. A kocsi első európai használatát Görögország területére teszik, a Krisztus előtti 1500 körüli időre, közép-európai előfordulását pedig Kr. e. 1200 körülre dátumozzák.
A budakalászi kocsilelet ezt az álláspontot változtatta meg, hiszen ennél korábbi időből való.

Budakalász területén élt valamikor 6000 évvel ezelőtt az úgynevezett „badeni kultúra” népe. Temetőjüket Soproni Sándor tárta fel 1952/53-ban. Rendkívül szép, jellegzetes evő-, és ivóedényeik voltak.

Előkerültek hamvasztásos, és oldalukra fektetett csontvázas sírok is, ami azt mutatja, hogy kétféle népességből álhatott ez az itteni lakosság.

Az egyik sírban – ma a Magyar Nemzeti Múzeum szép kiállítási darabja – két szarvasmarhacsontvázzal egy kocsi vasalás-leletei kerültek elő, ami bizonyítja, hogy ez a népesség ismerte, s használta már ezt a szállítójárművet. Előkerült 7 jelképes sír is; ezekbe a sírgödrökbe nem temettek, csak jelképes útravalókat, ajándékokat tettek beléjük: az egyikben például egy füles csésze, gyöngysor és 10 kagyló volt.

A régészeti feltárás sorszámában a 117-dik sírban egy nagyobb méretű tál alatt feküdt a szegletes- talpas festett kocsimodell. A kettő között jáspis penge és kőszilánkok voltak. A kocsimodell ugyanabban a temetőrészben feküdt, ahol a szarvasmarha-tetemű vasveretes kocsimaradványokat is megtalálták. E kocsimodell alapján teljes hitelességgel rekonstruálható a szarvasmarhákkal vontatott Kárpát-medencei őskori kocsi.

Milyen is a budakalászi kocsi?

budakalászi kocsi Az ebből a korból származó merítőedények természetesen nem kocsit formáztak, hanem egyszerűen talpakon álltak. E tárgynál azonban a szokásos talpat négy tömör kerék helyettesíti. Fölül az edény sarka kicsúcsosodik, oldalai pedig lefelé összetartóak. Teljesen tisztán kivehető a vesszőből font cserény-oldal ábrázolása. Lent a tengelyeket karcolással jelölte az alkotó, és karcolt vonalak jelzik a kocsi deszkáit is. Az edény nem nagy, amolyan kézbe való, szélessége és hosszúsága egyaránt kb. 9 cm. Kívül-belül pirosra festették, bár ez a festék az eltelt évek alatt erősen megkopott.

 

A temetőből  származó egyéb  rézkori leletek

nyaklanc
 Nyaklánc jelképes sírból
merito   talpas
 Merítőedény melléklet    Jellegzetes talpas edények

Kátai FerencWink

Az oldalról I Kapcsolat I Impresszum